HANS HARBERS

socioloog / filosoof / freelance moderator


DOCENT / GASTSPREKER

 

DOCENT

Als docent aan de Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit Groningen geef ik onderwijs op alle denkbare niveau’s: van eerste jaars-colleges tot werkgroepen voor (research)master-studenten. Daarnaast verzorg ik onderwijs buiten de faculteit – universiteitsbreed in het kader van het Honours College, toegankelijk voor studenten van wiskunde tot theologie, en landelijk voor de AIO-opleiding van de onderzoeksschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur, waar ik ook enkele jaren coördinator van ben geweest.

Thema’s die in mijn onderwijs aan de orde komen hebben allemaal te maken met de verhouding tussen wetenschap, technologie en samenleving – van de rol van (sociale) wetenschappen in beleid tot de moraal van technologie en de grenzen van het humanisme. Daarmee begeef ik me op het snijvlak van wetenschapsfilosofie, techniekfilosofie, ethiek en politieke theorie.


GASTSPREKER

Ook buiten academische kring verzorg ik regelmatig gastcolleges en lezingen. De onderwerpen liggen in dezelfde sfeer – wetenschap, technologie en samenleving – maar het publiek loopt nogal uiteen. Zo trad ik o.a. op voor:

Senioren Academie  | Hanze Hogeschool  | AOG School of Management  | Filosofisch Café Groningen  | Felix & Sofie  | Rathenau Instituut  | ForumDwarsDiep  | De Balie  | Studium Generale Groningen | Ministerie van LNV | STUFF Studievereniging filosofie  | Alfi Alumnivereniging filosofie  | FMF Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging  | Scholierenacademie Groningen  | Nacht van de sociologie  | USVA Groningen | Philos Cafe Groningen | Kennislink | Academie van Bouwkunst Groningen | Macademics | Reformatorische Studentenvereniging Groningen | Veritas Forum | UMCUtrecht | Nacht van de Filosofie Fryslan | Nacht van de Filosofie Groningen | Green Kicks RuG | Interlandse Wetenschapswinkeldagen |Groninger Andragogen Netwerk - GAN | Food Film Festival Vrienden van de Filosofie OostGroningen | Filosofisch Café Hoogeveen |Masterclass D'66 Amsterdam | Oldfellows Heerenveen |