HANS HARBERS

socioloog / filosoof / freelance moderator


PUBLICATIES


Hieronder vindt u alleen boeken en geredigeerde themanummers; plus een aantal recente niet-academische publicaties. 

Voor een volledige publicatielijst, inclusief wetenschappelijke artikelen en reviews, klik op: 

VOLLEDIGE PUBLICATIELIJST.BOEKEN


Bestemming gewijzigd. Moderniteit en stedelijke transformatiese-book, 2013 (met Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk en Pauline Terreehorst)
 

 

 

 

 

 

Strangeness and Familiarity: Global unity and diversity in human rights and democracy. FORUM, Instituut voor Multiculturele Zaken, Utrecht, 2011.

 

 

Inside the Politics of Technology. Agency and Normativity in the Co-Production of Technology and Society , Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005.

 

 

 

Kwaliteit in Meervoud. Reflexie op Kwaliteiten van Vrouwenstudies in Nederland, Den Haag: VUGA., 1994 (met Margot Brouns).

 


Sociale wetenschappen en hun speelruimte. Een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en maatscha­ppij aan de hand van ontwikkelingen in de onderwijssociologie en het politieke debat over ongelijke onderwijskansen Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986 (handelseditie proefschrift).

 

 

GEREDIGEERDE THEMANUMMERS

 

 

Time-Politics of Technology. Special Issue Configurations. A Journal of Literature, Science and Technology . 13(2005)3. (met Marli Huijer, gepubliceerd in 2007)

 


Posthumanisme. Themanummer Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, 7(2006)1.  (met Peter-Paul Verbeek)

 

 

 

Vertrouwen. Themanummer Krisis. Tijdschrift voor empirische filsosofie, 4(2003)1.


Empirische Filosofie, Special Issue Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, 1(2000)1. (met René Gabriëls)

 


De bindkracht der dingen, Themanummer K&M, Tijdschrift voor empirische filosofie, XXIII(1999) 1. (met Sjaak Koenis)

 


De aard der dingen, Themanummer Kennis en Methode, XVIII(1994)1. (met Annemarie Mol)

 

 

 
RECENTE NIET-ACADEMISCHE PUBLICATIES + GEPUBLICEERDE INTERVIEWS