BEELD & GELUID

Wie liever kijkt en luistert, hieronder enkele beeld- en/of geluidsopnames van debatten/gesprekken die ik heb geleid of waaraan ik heb meegedaan, en interviews die ik heb gegeven.

DEBATTEN / GESPREKKEN

 • Alternatief Verkiezingsdebat (samenvatting) - met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke bureaus van politieke partijen - Groningen, 3 maart 2017


 • In gesprek met alumni. Hans Harbers spreekt met een 5-tal alumni - onderdeel van het 50-jarig Lustrum van de Faculteit Wijsbegeerte RuG, 14 nov. 2015

 • What Kind of Knowledge for the Knowledge Society? paneldebat n.a.v. de lezing 'Between Day Science and Night Science - and Why We Need Both', door prof.dr. Helga Nowotny, Universiteit van Antwerpen, 18 maart 2015.

 • 'Aardbevingen, nu ook in de stad'. Debat over gaswinning en aardbevingen, Groninger Forum, 26 januari 2015.

 • The Pursuit of Purpose. Conviction in an Uncertain World . Veritas Forum, Groningen - 20 maart 2014 - John Lennox in gesprek met Hans Harbers.

 • Lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen Groningen, OOG-tv, 17 maart 2014.

 • 'Wie spreekt de waarheid?' Debat tussen Ton Derksen en Hans Harbers over waarheid in de rechtsspraak, tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie, 26 april 2012

 • 'De tijd klopt niet'. Discussie tussen Marli Huijer en Jan Willem Romeijn o.l.v. Hans Harbers over het verschijnsel tijd, tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie, 26 april 2012

 • Publieksbijeenkomst over Wereldburgerschap, met o.a. Jan Pronk en Godfried Engbersen i.k.v. project De Mens als Vreemdeling, 20 oktober 2010 (niet meer beschikbaar)

 • Lijsttrekkersdebatgemeenteraadsverkiezingen Groningen, OOG-tv, 1 maart 2010 (uitzending niet meer beschikbaar)

 • Lolle Nauta Forum 2010 – 'The Politics of Us and Them', met Ian Buruma en Tariq Ramadan, Inleiding, deel 1, deel 2

INTERVIEWS

FILM

 • 'Zo zijn de regels'. Docudrama / mockumentary door P.Boon &  J.Tiekstra, 2005. 69 min. in vier delen. Met gastrol van Hans Harbers. Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4.