BIOGRAFIE

VAN DE WETENSCHAP

In 1954 geboren in de Achterhoek, als boerenzoon getogen in de Drentse Veenkolonieën, ging ik in 1971 sociologie studeren in Groningen en promoveerde aldaar in 1986 bij de filosoof Lolle Nauta op een proefschrift over de relatie tussen wetenschap en politiek. Na wat omzwervingen werd ik in 1989 Universitair Hoofddocent Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving aan de Faculteit Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen. Ondertussen bekleedde ik gastposities aan de Universiteiten van Twente, Maastricht en Oslo.


De relatie tussen wetenschap en samenleving, onderzoek en beleid, theorie en praktijk loopt als een rode draad door mijn wetenschappelijke werk – van mijn proefschrift over de verhouding tussen wetenschap en politiek in discussies over ongelijke onderwijskansen tot en met onderzoek naar de invloed van DNA-technieken op onze perceptie van en omgang met tijd.

...NAAR HET PUBLIEKE DEBAT...

Maar ondertussen begeef ik mezelf ook steeds vaker op het grensvlak van beide – als moderator en organisator van publieke debatten, als coördinator van projecten waar wetenschap en politiek elkaar ontmoeten, en als gastspreker / -docent voor een niet-academisch publiek.

In 2002 was ik nauw betrokken bij de oprichting van het Groninger politiek en cultureel debatcentrum DwarsDiep, waarin ik regelmatig optrad als gespreksleider. Een aantal jaren organiseerde ik het Lolle Nauta Forum , en in opdracht van Forum – Instituut voor multiculturele vraagstukken rondde ik het project "De mens als vreemdeling" af met een open access boekpublicatie.

In 2012 heb ik het onderzoeksgedeelte van mijn universitaire aanstelling opgegeven ten gunste van werkzaamheden als freelancer in de publieke sfeer. Zie ook: Academische filosofie is ijdeltuiterij.

...NAAR DE THUISZORG...

Per 1 september 2019 heb ik volledig ontslag genomen aan de universiteit om nog een keer iets heel anders te doen. Sinds oktober van dat jaar werkte ik als huishoudelijk verzorger bij Martinizorg , i.e. hulp in de huishouding bij mensen met een WMO-indicatie. Zie ook: Een filosoof met een schortje voor.

...NAAR HET PENSIOEN.

Per 17 sept 2020 is mijn pensioen ingegaan. Maar ik zal niet stil zitten.