PUBLICATIES

Hieronder vindt u alleen boeken en geredigeerde themanummers; plus een aantal recente niet-academische publicaties.

Voor een volledige publicatielijst, inclusief wetenschappelijke artikelen en reviews, klik op:

BOEKEN

Bestemming gewijzigd. Moderniteit en stedelijke transformaties. e-book, 2013 (met Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk en Pauline Terreehorst)

Strangeness and Familiarity: Global unity and diversity in human rights and democracy. FORUM, Instituut voor Multiculturele Zaken, Utrecht, 2011.

Kwaliteit in Meervoud. Reflexie op Kwaliteiten van Vrouwenstudies in Nederland, Den Haag: VUGA, 1994 (met Margot Brouns).

Sociale wetenschappen en hun speelruimte. Een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en maatscha­ppij aan de hand van ontwikkelingen in de onderwijssociologie en het politieke debat over ongelijke onderwijskansen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986 (handelseditie proefschrift).

GEREDIGEERDE THEMANUMMERS

Time-Politics of Technology. Special Issue Configurations. A Journal of Literature, Science and Technology. 13(2005)3. (met Marli Huijer, gepubliceerd in 2007)

Vertrouwen. Themanummer Krisis. Tijdschrift voor empirische filsosofie, 4(2003)1.

De bindkracht der dingen, Themanummer K&M, Tijdschrift voor empirische filosofie, XXIII(1999) 1. (met Sjaak Koenis)

Posthumanisme. Themanummer Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, 7(2006)1. (met Peter-Paul Verbeek)

Empirische Filosofie, Special Issue Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, 1(2000)1. (met René Gabriëls)

De aard der dingen, Themanummer Kennis en Methode, XVIII(1994)1. (met Annemarie Mol)

RECENTE NIET-ACADEMISCHE PUBLICATIES + GEPUBLICEERDE INTERVIEWS