PROJECTCOÖRDINATOR / REDACTEUR

DE LANGERE ADEM

Naast korte termijn activiteiten zoals debatten en lezingen heb ik veel ervaring in de organisatie en coördinatie van langer lopende projecten - zoals (internationale) conferenties en onderzoeksprojecten. Vaak vervul ik daarin een mediërende rol: bijeenbrengen, coördineren en ondersteunen van uiteenlopende talenten opdat er synergie tussen de deelnemers ontstaat. En meestal resulteert dat in een zelf geredigeerde boek- en/of tijdschriftpublicatie.


Bovendien heb ik uitgebreide redactionele ervaring, bijvoorbeeld als redactielid van Kennis & Methode - Tijdschrift voor wetenschapsstudies, KRISIS - Tijdschrift voor actuele filosofie, en als lid van de redactieraad van Noorderbreedte en het Jaarboek Kennissamenleving

PROJECTEN

Sommige projecten zijn wetenschappelijk van aard, andere begeven zich meer op het snijvlak van wetenschap en politiek. Een viertal voorbeelden:

Gene-Time: Genomics and the Construction of Time

Onderzoeksproject gefinancierd door NWO, programma De Maatschappelijke Component van het Genomics-Onderzoek, en uitgevoerd samen met Marli Huijer. Kernvraag van dit onderzoek was hoe de introductie van nieuwe genetische technieken onze perceptie van en omgang met de tijd doet veranderen. Bijvoorbeeld in de rechtspraak als het gaat om de toe-eigening van het verleden; of in de preventieve geneeskunde als het gaat om de controle over de toekomst.

De Mens als Vreemdeling

In het kader van dit project zijn in het najaar van 2010 tal van activiteiten georganiseerd, zoals een publieksbijeenkomst, een wetenschappelijke conferentie, een essaywedstrijd i.s.m. De Groene Amsterdammer, en een expositie. Het project "De mens als vreemdeling" is geïnitieerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Het is uitgevoerd in samenwerking met de Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit Groningen, en met financiële steun van de Gemeente Groningen en het Je Maintiendrai Fonds, en resulteerde in de bundel: Strangeness and Familiarity. Global Unity and Diversity in Human Rights and Democracy.

Politiek van de Technologie

Dit project beoogde een hechtere samenwerking van twee Twentse onderzoeksgroepen door de gezamenlijke publicatie van een boek: Inside the Politics of Technology.

Lolle Nauta Forum

Van 2009-2012 organiseerde ik het Lolle Nauta Forum een grootscheeps, breed toegankelijk evenement waarin een internationaal befaamd intellectueel een cultureel-politieke diagnose geeft van een actueel thema, van commentaar voorzien van enkele referenten. Keynote-speakers waren: Richard Sennett (2009), Ian Buruma & Tariq Ramadan (2010), Aihwa Ong (2011), Gianni Vattimo (2012)